به نام یگانه خالق هستی

در مجموعه گریم عروس مینا میرزایی شاهد برآنیم که 90 درصد از مراجعین برای روز مراسم خود خواستار گریم و یا میکاپ اروپایی می باشند ، در صورتیکه بینش و آگاهی نادرستی نسبت به موضوع دارند . در مطلب بعدی سعی خواهیم کرد تفاوت گریم و میکاپ را به تفصیل توضیح دهیم .

در میکاپ اروپایی رنگ های کار شده بسیار کم رنگ و محو هستند طوریکه گاهی حریم و مرز آنها اصلاٌ به چشم نمی آید . حتی مژه ها نیز دانه دانه و مرتب هستند نه حجیم و غیر طبیعی . این نوع آرایش معمولاٌ برای مراسم های ایرانی قابل پسند نیست مگر اینکه این میکاپ با گریم حرفه ای در جهت رفع عیب های چهره و چند برابر کردن نمای زیبایی های خاص چهره هر فرد تلفیق شود تا جلوه ای خاص را از یک عروس به نمایش بگذارد .

آرایش عروس

Go to top